Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Geleidelijke heropstart zittingen

Nu de ergste besmettingsgolf van het virus Covid-19 achter ons lijkt te liggen, worden stilaan bepaalde zittingen op de rechtbanken en hoven terug opgestart door justitie.

Lees meer... 05-05-2020

Dringend gezocht advocaat stagiair

Voor de verdere uitbouw van ons kantoor zijn we op zoek naar een advocaat-stagiair met interesse voor het ondernemingsrecht, familierecht en algemeen burgerlijk recht.

Lees meer... 27-02-2020

Gsm achter het stuur

Hof van Cassatie verstrengt haar visie op het gebruik van de GSM achter het stuur

Lees meer... 06-02-2020

Opleiding begroting onderhoudsbijdragen

Het begroten van onderhoudsbijdragen levert steevast discussies op bij onderhandelingen voorafgaand aan een echtscheiding of tijdens procedures voor de Familierechtbank.

Lees meer... 28-01-2020

Kerstverlof

Onze advocaten zijn tussen Kerst en Nieuw met verlof. Zij behandelen tijdens dit verlof enkel uiterst dringende mails. Het JURIZON-team wenst u alvast prettige feestdagen!

Lees meer... 12-12-2019

Jurizon breidt uit!

Voor de verdere uitbouw van ons kantoor zijn we op zoek naar een advocaat-stagiair met interesse voor het ondernemingsrecht, familierecht en algemeen burgerlijk recht.?

Lees meer... 17-09-2019

Nieuwe website Jurizon

De website van advocatenkantoor Jurizon zit in een nieuw jasje.

Lees meer... 06-09-2019

Nieuw bewijsrecht

Op 4 april 2019 heeft de Kamer het ‘Wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ goedgekeurd.

Lees meer... 24-07-2019

Wijzigingen procedure vereffening-verdeling

Door de Wet van 22 juli 2018 werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de vereffeningsprocedure na echtscheiding.

Lees meer... 02-07-2019

Nieuw huurdecreet 2019

Het nieuwe huurdecreet trad in werking op 1 januari 2019 en brengt nogal wat wijzigingen aan voor de huurovereenkomsten die vanaf die datum afgesloten worden.

Lees meer... 20-06-2019