Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Jurizon in de kijker

Jurizon kwam recent in de kijker op Kanaal Z

Lees meer... 22-12-2023

Wet minnelijke invordering consumentenschulden

Op 1 september treedt de nieuwe wet inzake de minnelijke invordering van consumentenschulden in werking. Wenst u als ondernemer ingelicht te worden omtrent deze nieuwe wet? Wenst u uw factuurvoorwaarden af te stemmen op deze nieuwe wet? Jurizon advocaten kan uw algemene voorwaarden actualiseren en een modelbrief opmaken waarmee u uw klanten correct kunt aanmanen.

Lees meer... 25-08-2023

Inwerkingtreding nieuwe Pachtdecreet

Op 1 november 2023 is de inwerkingtreding van het nieuwe Pachtdecreet voorzien door de wetgever. Onze advocaten schoolden zich alvast bij om deze nieuwe pachtwetgeving te kunnen toepassen in de praktijk

Lees meer... 25-08-2023

Uw advocaten scholen zich permanent bij.

Het recht evolueert zeer snel. Deze legislatuur staan veel en grote wijzigingen op de agenda van de huidige minister van justitie. Zo wordt het volledige Burgerlijk Wetboek herzien. Er zijn wijzigingen op onder meer het vlak van burenhinder, het huurrecht en het familiaal vermogensrecht. Om u steeds de meest optimale bijstand te kunnen garanderen, scholen onze advocaten zich permanent bij.

Lees meer... 28-11-2022

Buitensporige schadebedingen

In een recent arrest van het Hof van Cassatie dd. 18 juni 2021 werd geoordeeld dat een consument in de regel geacht is kennis te hebben genomen van de algemene contractsvoorwaarden die op de keerzijde van een offerte zijn afgedrukt wanneer hiernaar wordt verwezen op de voozijde.

Lees meer... 24-11-2021

Jurizon groeit

Vanaf juni 2021 krijgen we versterking van een derde advocaat op ons kantoor. De aangetrokken advocaat specialiseerde zich in het strafrecht en zal zich verder bekwamen in het familierecht en algemeen burgerlijk recht. Op die manier zal Jurizon Advocaten een grote waaier aan onderscheiden rechtstakken beslaan zodat steeds een specialist klaar staat om uw dossier op de best mogelijke manier te verdedigen.

Lees meer... 13-04-2021

Opleiding erfrecht in nieuw samengestelde gezinnen

Nu er meer en meer nieuw samengestelde gezinnen zijn, plusouders en pluskinderen, kan een goeie planning van de vermogensoverdracht veel problemen vermijden.

Lees meer... 02-12-2020

Huren en verhuren tijdens de corona pandemie

Kan men zich op overmacht beroepen?

Lees meer... 01-12-2020

Kerstverlof

Jurizon wenst iedereen een fijne Kerst toe en het allerbeste voor 2021! Het kantoor sluit op de volgende dagen tijdens het Kerstverlof.

Lees meer... 01-12-2020

Jurizon breidt uit!

Voor de verdere uitbouw van ons kantoor zijn we op zoek naar een advocaat-stagiair met interesse voor het ondernemingsrecht, familierecht en algemeen burgerlijk recht.

Lees meer... 12-10-2020

Ook tijdens het verlof is permanentie verzekerd

Mr. Bekaert is afwezig van 03.08.2020 tot en met 18.08.2020. Mr. Algoet is afwezig van 20.07.2020 tot en met 27.07.2020.

Lees meer... 12-07-2020

Geleidelijke heropstart zittingen

Nu de ergste besmettingsgolf van het virus Covid-19 achter ons lijkt te liggen, worden stilaan bepaalde zittingen op de rechtbanken en hoven terug opgestart door justitie.

Lees meer... 05-05-2020