Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Kerstverlof

Onze advocaten zijn tussen Kerst en Nieuw met verlof. Zij behandelen tijdens dit verlof enkel uiterst dringende mails. Het JURIZON-team wenst u alvast prettige feestdagen!

Lees meer... 12-12-2019

Nieuwe website Jurizon

De website van advocatenkantoor Jurizon zit in een nieuw jasje.

Lees meer... 06-09-2019

Nieuw bewijsrecht

Op 4 april 2019 heeft de Kamer het ‘Wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ goedgekeurd.

Lees meer... 24-07-2019

Wijzigingen procedure vereffening-verdeling

Door de Wet van 22 juli 2018 werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de vereffeningsprocedure na echtscheiding.

Lees meer... 02-07-2019

Nieuw huurdecreet 2019

Het nieuwe huurdecreet trad in werking op 1 januari 2019 en brengt nogal wat wijzigingen aan voor de huurovereenkomsten die vanaf die datum afgesloten worden.

Lees meer... 20-06-2019