Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Huren en verhuren tijdens de corona pandemie

01-12-2020

In coranatijden kan het soms voor de huurders moeilijk zijn om hun huur te blijven betalen.

Sommige huurders proberen zich op "overmacht" te beroepen.

Vooral voor ondernemers die hun beroep niet verder kunnen uitoefenen kan het moeilijk worden om de huur verder te voldoen.

De situatie dat studenten de huur voor hun "kot" verder moeten betalen terwijl ze enkel via de computer les volgen lijkt eveneens absurd.

De rechtspraak is echter zeer verdeeld. In Antwerpen heeft een Vrederechter inmiddels beslist dat een uitbater van een restaurant geen huur diende te betalen aangezien de eigenaar hem geen rustig huurgenot kon garanderen tijdens de corona periode, gelet op de overheidsmaatregelen.

Elders werd reeds vaak geoordeeld dat de huurder het risico en de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis moet dragen.

Voor de ondernemers is de rechtspraak meestal streng. De opgelegde sluitingsperiode treft in die zin enkel de huurders in hun exploitatie, en tijdens deze sluitingsperiode konden zij tenslotte steunmaatregelen vanwege de overheid genieten, aldus sommige Vrederechters.

Meestal betreft het een feitenkwestie en veel hangt af van de interpretatie van de Vrederechter die zich over het geschil dient te buigen. In de meeste gevallen kan het gezond verstand veel oplossen en kunnen de partijen een akkoord sluiten dat voor beiden leefbaar is.

Mocht u specifieke vragen hebben als verhuurder of huurder kunt u steeds ons advies inwinnen.