Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Nieuw huurdecreet 2019

20-06-2019

Het nieuwe huurdecreet trad in werking op 1 januari 2019 en brengt nogal wat wijzigingen aan voor de huurovereenkomsten die vanaf die datum afgesloten worden.

De nieuwsgierigheid van de verhuurder ten aanzien van de potentiële huurder wordt aan banden gelegd. De verhuurder mag geen documenten meer opvragen in verband met het gerechtelijk verleden of de gezondheid van de huurder.

De huurwaarborg wordt terug van 2 maanden naar 3 maanden gebracht. Voor financieel zwakkere huurders creëerde de Regering de “huurwaarborglening”. Daardoor kunnen minder vermogende huurders de huurwaarborg voortaan – anoniem en renteloos – lenen bij het Vlaamse Woningfonds. De huurwaarborglening is wel begrensd in de hoogte.

Na de huurovereenkomst mag de verhuurder ook niet te lang wachten in geval van schade of huurachterstal. Na een jaar gaat de borg automatisch naar de huurder.

Er bestaan voortaan nog maar twee soorten huurcontracten: Contracten voor korte duur (3 jaar of minder) en contracten van 9 jaar.

De Vlaamse Regering publiceert een duidelijk lijst waarin duidelijk staat wie wat ten laste moet nemen.

Daar staat wel tegenover dat de huurder de verhuurder voortaan onmiddellijk moet informeren als er herstellingswerken moeten gebeuren.