Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Wet minnelijke invordering consumentenschulden

25-08-2023

Wenst u als ondernemer ingelicht te worden omtrent deze nieuwe wet? Wenst u uw factuurvoorwaarden af te stemmen op deze nieuwe wet?

Jurizon advocaten kan uw algemene voorwaarden actualiseren en een modelbrief opmaken waarmee u uw klanten correct kunt aanmanen.