Laatste nieuws

Update van ons kantoor en uit onze sector

Wijzigingen procedure vereffening-verdeling

02-07-2019

Door de Wet van 22 juli 2018 werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de vereffeningsprocedure na echtscheiding.

Voordien verloren echtgenoten bij een echtscheiding automatisch alle voordelen (schenkingen) die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend. Thans wordt nu het automatisch verval van voordelen voortaan beperkt tot de overlevingsrechten. Schenkingen vervallen niet langer automatisch.

Het toepassingsgebied van de heling wordt uitgebreid naar elk vermogen dat tussen de echtgenoten bestaat: de gemeenschap, maar ook een onverdeeldheid of te verrekenen massa.

Ook nieuw is dat de mogelijkheid tot berouw expliciet voorzien wordt door de wetgever. Indien alsnog spontaan en tijdig de juiste en volledige informatie verstrekt wordt of de valse verklaringen rechtgezet worden, geldt de sanctie niet.

Preferentiƫle toewijzing bij echtscheiding kan enkel gevorderd worden bij een echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting en niet bij een echtscheiding door onderlinge toestemming. Daar moeten de echtgenoten de eventuele preferentiƫle toewijzing zelf regelen in de regelingsakte, wat op zich niet onlogisch is.

Ook nieuw is dat de rechter bij ontbinding van het huwelijk op grond van echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting aan de echtgenoot die hierdoor benadeeld wordt een vergoeding kan toekennen ten laste van de andere echtgenoot wanneer de ontbinding van het stelsel van scheiding van goederen tot manifest onbillijke gevolgen zou leiden ten nadele van de verzoekende echtgenoot.