Particuliere diensten

Verkeersongeval, echtscheiding, bouwproblemen, ... We staan u graag bij.

BemiddelingBemiddeling

Bevindt u zich in een conflictsituatie bv. met uw partner, uw buur of een zakelijke relatie?

Dan kan bemiddeling een alternatief zijn voor de gerechtelijke procedure om dit geschil duurzaam en constructief op te lossen. Het is steeds onze bedoeling om conflicten op te lossen in plaats van te laten escaleren. Wij helpen u om het conflict te beheersen en naar een oplossing te zoeken waarin de betrokken partijen zich beiden kunnen vinden. Een rechtszaak kan soms tot een onherstelbare breuk leiden in relaties, vooral wanneer dit gaat over een conflict met familieleden.

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen, zo kunnen wij u bijstand verlenen in bemiddeling bij:

  • relationele conflicten (echtscheiding of echtscheiding met onderlinge toestemming, beëindiging van feitelijke of wettelijke samenwoning, conflicten omtrent de gemeenschappelijke kinderen, ...)
  • zakelijke en commerciële conflicten (stopzetting van samenwerking, geschillen tussen aannemers en onderaannemers, ...)

Daarnaast kan het kantoor u eveneens bijstaan in het kader van schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling. Het inkomen van personen kan ten gevolge van een tegenslag (medische problemen, verlies tewerkstelling, …) drastisch verminderen waardoor de maandelijkse financiële verplichtingen (betalen hypothecaire lening, kredieten, …) tijdelijk of in het slechtste geval blijvend niet meer kunnen nagekomen worden. In dergelijk geval kan voor u een afbetalingsplan met de verschillende schuldeisers onderhandeld worden zonder tussenkomst van de Rechtbank. Op die manier vermijdt u bijkomende kosten van uitvoering (kosten gerechtsdeurwaarder, schadebedingen, …).

In geval de situatie echter te ver gevorderd is, is het optreden van de Arbeidsrechtbank een noodzaak. U kunt dan de collectieve schuldenregeling aanvragen. Wij kunnen als uw persoonlijk raadsman deze procedure voeren. U zal dan een schuldbemiddelaar aangewezen krijgen door de Rechtbank.

Mr. Bekaert wordt door de Arbeidsrechtbank regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar. In die functie staat zij onafhankelijk tussen de schuldenaar en de schuldeisers in.

 

  Maak een afspraak