Particuliere diensten

Verkeersongeval, echtscheiding, bouwproblemen, ... We staan u graag bij.

Erven en schenkenErven en schenken

Nadat een echtscheiding is tussengekomen, dient beslist te worden over de definitieve verdeling van hetgeen vroeger het huwelijksvermogen was (verdeling woning, wagens, meubilair, spaargelden, …).

Ook indien u enkel feitelijk samenwoonde, dient een regeling getroffen te worden omtrent de verdeling van de goederen.

Op uw oude dag denkt u eraan uw kinderen te bevoordelen en tijdens uw leven nog regelingen te treffen zodat na uw overlijden geen gekibbel ontstaat omtrent uw nalatenschap.

Of u bent erfgerechtigde maar de verdeling van de nalatenschap loopt niet van een leien dakje.

Voor elk van deze regelingen (minnelijk, dan wel via de rechtbank) kunt u bij ons terecht:

  • vereffening verdeling van het huwelijksvermogen
  • vereffening verdeling van een nalatenschap
  • vereffening verdeling van een onverdeeldheid (ingeval van een huwelijk met scheiding van goederen of een samenwoonst)
  • uit onverdeeldheid treden
  • testamenten
  • erfenissen
  • schenkingen

Door haar opleiding als Licentiaat in het Notariaat is Mr. Bekaert bijzonder gekwalificeerd u in deze procedures met raad en daad bij te staan.

 

  Maak een afspraak